0
Your cart is currently empty

Polska Wieś

Jura Krakowsko-Częstochowska

Polska Wieś

Jura Krakowsko Częstochowska – Polska Wieś

Jedna z Polskich Wsi ulokowanych na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. Zdjęcia wykonane w 2006 roku wczesnym latem. Obecnie w dobie mechanizacji przemysłu rolniczego ciężko już spotkać leniwie pasące się krowy.

Jura Krakowsko-Częstochowska
Jura Krakowsko-Częstochowska
Jura Krakowsko-Częstochowska
Jura Krakowsko-Częstochowska