Polska Wieś

Jura Krakowsko-Częstochowska

Polska Wieś

When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees.

Jura Krakowsko Częstochowska – Polska Wieś

Jedna z Polskich Wsi ulokowanych na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. Zdjęcia wykonane w 2006 roku wczesnym latem. Obecnie w dobie mechanizacji przemysłu rolniczego ciężko już spotkać leniwie pasące się krowy.

Jura Krakowsko-Częstochowska
Jura Krakowsko-Częstochowska
Jura Krakowsko-Częstochowska
Jura Krakowsko-Częstochowska